Egzamin ISTQB tester zwinny

Egzamin ISTQB Zwinny Tester jest wielokrotnego wyboru. Warunkiem koniecznym podejścia do tego egzaminu jest zdanie egzaminu ISTQB Foundation Level. Ścieżka ISTQB Agile Tester jest rozwinięciem szkolenia ISTQB Poziom Podstawowy. Jest możliwość zdawania egzaminu bez podchodzenia do szkolenia jednak zaleca się wcześniejsze przygotowanie poprzez 2,5 dniowe szkolenie.

Cena: od 850 PLN netto
Język: polski lub angielski
Czas trwania: 60 minut
Liczba pytań: 40
Próg zdawalności: 65%