4.6 (12 ocen) , ostatnia aktualizacja 10.08.2020 r.


Zgodnie ze słownikiem terminów testowych ISTQB®, cykl życia oprogramowania to „okres czasu rozpoczynający się, kiedy pojawi się pomysł na oprogramowanie i kończący się, gdy oprogramowanie nie jest już dostępne do użytku. Zazwyczaj cykl życia oprogramowania zawiera fazę koncepcji, fazę wymagań, fazę projektowania, fazę implementacji, fazę testów, fazę instalacji i zastępowania, fazę wykorzystania produkcyjnego i pielęgnowania oraz - czasami - fazę wycofania.” (źródło: sylabus ISTQB®)

To jaki cykl życia oprogramowania będzie zastosowany w projekcie musi być znane już na etapie planowania testów, ponieważ bezpośrednio przekłada to się na stopień zaangażowania analityka testów w poszczególnych fazach projektowania, tworzenia i implementacji oprogramowania. Ponadto zastosowany cykl życia oprogramowania może mieć wpływ na ilość dokumentacji defektów i rodzaj gromadzonych informacji o defektach.