ISTQB Foundation Level

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB Foundation Level. Podczas szkolenia dowiesz się jak wygląda proces wytwarzania oprogramowania a także poznasz techniki testowania i projektowania testów. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa kompletną wiedzę z zakresu sylabusa ISTQB Foundation do uzyskania certyfikatu.

Nie ma żadnych wymagań odnośnie przygotowania uczestników do tego szkolenia jednak zalecane jest conajmniej kilkumiesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania. Jest to szkolenie przedstawiające podstawy testowania. Na koniec szkolenia przewidziany jest egzamin ISTQB Foundation. Nie ma konieczności podchodzenia do egzaminu po zakończeniu szkolenia ale certyfikat ISTQB Foundation jest niezbędny do podejścia do kolejnych egzaminów np. Test Analyst albo Test Manager.

Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:
1. Podstawy testowania oprogramowania
2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
3. Statyczne techniki testowania
4. Techniki projektowania testów
5. Zarządzanie testowaniem
6. Narzędzia wspierające testowanie oprogramowania

Szkolenie skierowane jest wszystkich osób zaangażowanych w procesie testowania oprogramowania czyli do:
testerów,
analityków,
konsultantów,
menadżerów,
programistów.

Czas trwania szkolenia: 2,5 dnia
Cena: 2000 PLN + 23% VAT/os.

Szkolenie ISTQB Foundation jest zakończone egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera 40 pytań z progiem zdawalności 65% (26 punktów). Czas trwania egzaminu to 60 min. Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim natomiast egzamin przeprowadzany jest w języku polskim lub angielskim.