Szkolenie ISTQB Tester zwinny

4.6 (285 ocen)


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB Agile Tester. Podczas szkolenia dowiesz się jak powinna wyglądać rola testera w zespole Scrumowym, omówione zostają podstawy Agile wraz z możliwościami implementacji technik zwinnych w projektach IT.

Aby przystąpić do szkolenie wymaga się aby uczestnicy uzyskali certyfikat ISTQB Foundation Level. To szkolenie jest rozszerzeniem poziomu podstawowego i skupia się w koło pracy testera w metodach zwinnych. Podczas szkolenia omawiana jest m.in. rola testera w zespołach Scrum, to w jaki sposób należy się komunikować pracując w metodologiach zwinnych oraz tablica Kanban i jak ją efektywnie wykorzystać. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa kompletną wiedzę z zakresu sylabusa ISTQB Agile Tester do uzyskania certyfikatu.

Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:
1. Podstawy zwinnego rozwoju oprogramowania
2. Różne podejścia zwinne
3. Różnice między testowaniem w podejściu tradycyjnym i zwinnym
4. Testowanie w zwinnych projektach
5. Role i umiejętności testera w projektach zwinnych
6. Zwinne techniki i metody testowania
7. Ocena ryzyka jakościowego produktu w ramach projektu Agile
8. Szacowanie wysiłku testowego w oparciu o zakres projektu i ryzyko
9. Narzędzia w zwinnych projektach


Dla kogo jest szkolenie ISTQB Agile Tester (Tester Zwinny)?

Szkolenie skierowane jest wszystkich osób chcących zgłębić swoją wiedzę o metody Agile w procesie testowania oprogramowania czyli do:
testerów,
analityków,
konsultantów,
menadżerów,
programistów.

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1800 PLN + 23% VAT/os.

Szkolenie ISTQB Agile Tester jest zakończone egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera 40 pytań z progiem zdawalności 65% (26 punktów). Czas trwania egzaminu to 60 min. Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim natomiast egzamin przeprowadzany jest w języku polskim lub angielskim.

Kurs przewidziany jest dla osób które chcą zgłębić informacje o testowaniu w środowisku motod zwinnych. Szkolenie ISTQB Agile Tester pozwoli przedewszystkim uporządkować wiedzę osobom które albo nie znają Agile bądź pracują w projektach zwinnych od krótkiego czasu. Dowiecie się jakie są zalety pracy w środowisku Agile oraz jak powinna wyglądać rola testera w takich zespołach projektowych. Kurs ISTQB Tester Zwinny jest zakończony przystąpieniem do międzynarodowego egzaminu. Uzyskany certyfikat agile tester z pewnością będzie stanowił istotny punkt CV i pomoże w dążeniu do awansu w strukturach firmy. Szkolenie ISTQB Agile Tester zawiera praktyczne przykłady z pracy wykorzystując metodyki zwinne a dzięki wspólnej pracy nad przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi jest bardzo dobrym przygotowaniem do egzaminu ISTQB Tester Zwinny.