Szkolenie ISTQB Tester Zwinny

4.6 (285 ocen)


Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy pełnej wiedzy potrzebnej do zostania testerem zwinnym ISTQB. Szkolenie ma również na celu pełne przygotowanie do egzaminu ISTQB Tester Zwinny (ISTQB Agile Tester). Podczas szkolenia dowiesz się jak powinna wyglądać rola testera w zespole Scrumowym, omówione zostają podstawy Agile wraz z możliwościami implementacji technik zwinnych w projektach IT.

Aby przystąpić do szkolenie wymaga się aby uczestnicy uzyskali certyfikat ISTQB Foundation Level. To szkolenie jest rozszerzeniem poziomu podstawowego i skupia się w koło pracy testera w metodach zwinnych. Podczas szkolenia omawiana jest m.in. rola testera w zespołach Scrum, to w jaki sposób należy się komunikować pracując w metodologiach zwinnych oraz tablica Kanban i jak ją efektywnie wykorzystać. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa kompletną wiedzę z zakresu sylabusa ISTQB Agile Tester do uzyskania certyfikatu.

Planning poker
Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:
1. Podstawy zwinnego rozwoju oprogramowania
2. Różne podejścia zwinne
3. Różnice między testowaniem w podejściu tradycyjnym i zwinnym
4. Testowanie w zwinnych projektach
5. Role i umiejętności testera w projektach zwinnych
6. Zwinne techniki i metody testowania
7. Ocena ryzyka jakościowego produktu w ramach projektu Agile
8. Szacowanie wysiłku testowego w oparciu o zakres projektu i ryzyko
9. Narzędzia w zwinnych projektach

Dla kogo jest szkolenie ISTQB Agile Tester (Tester Zwinny)?

Szkolenie skierowane jest wszystkich osób chcących zgłębić swoją wiedzę o metody Agile w procesie testowania oprogramowania czyli do:
testerów,
analityków,
konsultantów,
menadżerów,
programistów.

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1800 PLN + 23% VAT/os.

Szkolenie ISTQB Agile Tester jest zakończone egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera 40 pytań z progiem zdawalności 65% (26 punktów). Czas trwania egzaminu to 60 min. Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim natomiast egzamin przeprowadzany jest w języku polskim lub angielskim.

Kurs przewidziany jest dla osób które chcą zgłębić informacje o testowaniu w środowisku motod zwinnych. Szkolenie ISTQB Agile Tester pozwoli przedewszystkim uporządkować wiedzę osobom które albo nie znają Agile bądź pracują w projektach zwinnych od krótkiego czasu. Dowiecie się jakie są zalety pracy w środowisku Agile oraz jak powinna wyglądać rola testera w takich zespołach projektowych. Kurs ISTQB Tester Zwinny jest zakończony przystąpieniem do międzynarodowego egzaminu. Uzyskany certyfikat agile tester z pewnością będzie stanowił istotny punkt CV i pomoże w dążeniu do awansu w strukturach firmy. Szkolenie ISTQB Agile Tester zawiera praktyczne przykłady z pracy wykorzystując metodyki zwinne a dzięki wspólnej pracy nad przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi jest bardzo dobrym przygotowaniem do egzaminu ISTQB Tester Zwinny.

Kanban board

Egzamin ISTQB tester zwinny

Egzamin ISTQB Zwinny Tester jest wielokrotnego wyboru. Warunkiem koniecznym podejścia do tego egzaminu jest zdanie egzaminu ISTQB Foundation Level. Ścieżka ISTQB Agile Tester jest rozwinięciem szkolenia ISTQB Poziom Podstawowy. Jest możliwość zdawania egzaminu bez podchodzenia do szkolenia jednak zaleca się wcześniejsze przygotowanie poprzez 2,5 dniowe szkolenie.

Cena: od 850 PLN netto
Język: polski lub angielski
Czas trwania: 60 minut
Liczba pytań: 40
Próg zdawalności: 65%