ISTQB Foundation Level - Poziom podstawowy

Szkolenie kierowane jest do osób chcących potwierdzić swoją wiedzę na temat testowania oprogramowania. Jest to szkolenie podstawowe które pozwala uporządkować wiedzę z zakresu testowania oprogramowania. Szkolenie zakończone jest przystąpieniem do egzaminu ISTQB Certified Tester Foundation Level.

Czytaj więcej

ISTQB Agile Tester - Tester Zwinny

Szkolenie kierowane jest do osób które ukończyły już szkolenie ISTQB Certified Tester Foundation Level i chcą zgłębić swoją wiedzę o metody zwinne. Szkolenie zakończone jest przystąpieniem do egzaminu ISTQB Agile Tester.

Czytaj więcej

ISTQB Advanced Test Analyst - Analityk Testów

Szkolenie kierowane jest do osób które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu testowania oprogramowania i posiadają certyfikat ISTQB Certified Tester na poziomie podstawowym (Foundation Level). Jest to szkolenie poświadczające zaawansowaną wiedzę w zakresie technik projektowania testów oraz pracy na stanowisku analityka testów. Szkolenie zakończone jest przystąpieniem do egzaminu ISTQB Test Analyst.

Czytaj więcej

ISTQB Advanced Technical Test Analyst - Techniczny Analityk Testów

Szkolenie kierowane jest do osób które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu testowania oprogramowania i posiadają certyfikat ISTQB Certified Tester na poziomie podstawowym (Foundation Level). Jest to szkolenie poświadczające zaawansowaną wiedzę w zakresie technik projektowania testów oraz pracy na stanowisku technicznego analityka testów. Szkolenia dotyczy białoskrzynkowych technik projektowania testów oraz technicznych aspektów testów niefunkcjonalnych. Szkolenie zakończone jest przystąpieniem do egzaminu ISTQB Technical Test Analyst.

Czytaj więcej

ISTQB Advanced Test Manager - Kierownik Testów

Szkolenie kierowane jest do osób które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu testowania oprogramowania i posiadają certyfikat ISTQB Certified Tester na poziomie podstawowym (Foundation Level). Jest to szkolenie kierowników i liderów testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB. Szkolenie zakończone jest przystąpieniem do egzaminu ISTQB Test Manager.

Czytaj więcej

ISTQB Test Automation Engineer - Inżynier Testów Automatycznych

Szkolenie kierowane jest do testerów posiadających już certyfikat ISTQB Foundation Level i chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie automatyzacji testów. Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu ISTQB Test Automation Engineer. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in jak należy zaplanować i wdrożyć automatyzację testów w danej organizacji.

Czytaj więcej