ISTQB Test Automation Engineer

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB Test Automation Engineer. Wymogiem formalnym do przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ISTQB Foundation Level. Oczywiście możliwy jest udział w szkoleniu bez certyfikacji - w takim przypadku uczestnicy nie muszą posiadać certyfikatu z poziomu podstawowego.

Osoby które pomyślnie zdadzą egzamin będą w stanie opracować plan zintegrowania zautomatyzowanych testów w ramach procesu testowania a także ocenić narzędzia i technologie automatyzacji które najlepiej pasują do danego projektu i organizacji. Uczestnicy szkolenia będą zaznajomieni z metodologią tworzenia architektury automatyzacji testów (TAA), procesem ich projektowania i utrzymywania. Przybliżymy Ci ideę przejścia z testów manualnych do automatycznych.

Podczas szkolenia omawiana jest teoria z sylabusa ISTQB wraz z zadaniami praktycznymi oraz struktura egzaminu. Zarówno w internecie jak i niektórych podręcznikach pojawiają się sprzeczne ze sobą informacje odnośnie tego czego możemy się spodziewać podczas egzaminu. Bardzo zależy nam na zdaniu egzaminów przez uczestników szkolenia dlatego też przed egzaminem staramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości pojawiające się podczas szkolenia. Przekazujemy także wskazówki do prawidłowego przygotowania się do egzaminu oraz na co należy bądź nie należy zwracać uwagi.

Szkolenie ISTQB Test Automation Engineer składa się z następujących bloków tematycznych:
1. Introduction and Objectives for Test Automation
2. Preparing for Test Automation
3. The Generic Test Automation Architecture
4. Deployment Risks and Contingencies
5. Test Automation Reporting and Metrics
6. Transitioning Manual Testing to an Automated Environment
7. Verifying the TAS
8. Continuous Improvement

Czas trwania szkolenia: 3 dni
Cena: 2800 PLN + 23% VAT/os.

Szkolenie ISTQB Test Automation Engineer jest zakończone egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera 40 pytań z progiem zdawalności 65%. Czas trwania egzaminu to 90 min. Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim natomiast egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim.