Akredytowane szkolenie ISTQB® Analityk Testów

4.8 (286 ocen) , ostatnia aktualizacja 5.06.2020 r.


Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy pełnej wiedzy potrzebnej do zostania analitykiem testów ISTQB®. Certyfikowane szkolenie ma również na celu pełne przygotowanie do egzaminu ISTQB® Analityk Testów (ISTQB® Test Analyst). Wymogiem formalnym do przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ISTQB® Certified Tester Foundation Level. Oczywiście możliwy jest udział w szkoleniu bez certyfikacji - w takim przypadku uczestnicy nie muszą posiadać certyfikatu z poziomu podstawowego.

W trakcie zajęć dowiesz się jak analizować systemy w celu dostarczenia produktu o jakości wymaganej przez klienta, jak tworzyć zadania zdefiniowane w strategii, jak wykorzystywać dostępne narzędzia i techniki potrzebne do raportowania postępu prac.

Podczas szkolenia omawiana jest teoria z sylabusa ISTQB® Test Analyst wraz z zadaniami praktycznymi oraz struktura egzaminu. Zarówno w internecie jak i niektórych podręcznikach pojawiają się sprzeczne ze sobą informacje odnośnie tego czego możemy się spodziewać podczas egzaminu. Bardzo zależy nam na zdaniu egzaminów przez uczestników szkolenia dlatego też przed egzaminem staramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości pojawiające się podczas szkolenia. Przekazujemy także wskazówki do prawidłowego przygotowania się do egzaminu ISTQB® Test Analyst oraz na co należy bądź nie należy zwracać uwagi.

Good code

Szkolenie ISTQB® Test Analyst składa się z następujących bloków tematycznych:
1. Zadania analityka testów w procesie testowym
2. Zadania analityka testów w testowaniu opartym na ryzyku
3. Techniki testowania
4. Testowanie charakterystyk jakościowych oprogramowania
5. Przeglądy
6. Narzędzia testowe i automatyzacja testów

Dla kogo jest akredytowane szkolenie ISTQB® Test Analyst (Analityk Testów)?

Szkolenie skierowane jest wszystkich osób które chcą ugruntować wiedzę dotyczącą analitycznego podejścia w procesie testowym z naciskiem na analizę i projektowanie testów czyli do:
testerów,
analityków,
konsultantów,
menadżerów,
programistów.

Czas trwania szkolenia: 3 dni
Cena: 3200 PLN + 23% VAT/os.

Certyfikowane szkolenie ISTQB® Test Analyst jest zakończone egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera 60 pytań z progiem zdawalności 65%. Czas trwania egzaminu to 180 min. Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim natomiast egzamin przeprowadzany jest w języku polskim lub angielskim.


Kurs przewidziany jest dla osób które chcą zostać specjalistami w analizowaniu i projektowaniu testów. Akredytowane szkolenie ISTQB® Test Analyst pozwoli przedewszystkim uporządkować posiadaną wiedzę o procesie testowania. Dowiecie się jak efektywnie dobierać techniki testowe przy prjektowaniu testów a także jak poprawnie prowadzić przeglądy i zadządzać defektami. Kurs ISTQB® Test Analyst jest zakończony przystąpieniem do międzynarodowego egzaminu. Uzyskany certyfikat analityka testów z pewnością będzie stanowił istotny punkt CV i pomoże w dążeniu do awansu w strukturach firmy. Certyfikowane ISTQB® Analityk Testów zawiera praktyczne przykłady a dzięki wspólnej pracy nad przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi jest bardzo dobrym przygotowaniem do egzaminu ISTQB® Analityk Testów.

Good code