ISTQB Test Analyst

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB Test Analyst. Wymogiem formalnym do przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ISTQB Foundation Level. Oczywiście możliwy jest udział w szkoleniu bez certyfikacji - w takim przypadku uczestnicy nie muszą posiadać certyfikatu z poziomu podstawowego.

W trakcie zajęć dowiesz się jak analizować systemy w celu dostarczenia produktu o jakości wymaganej przez klienta, jak tworzyć zadania zdefiniowane w strategii, jak wykorzystywać dostępne narzędzia i techniki potrzebne do raportowania postępu prac.

Podczas szkolenia omawiana jest teoria z sylabusa ISTQB Test Analyst wraz z zadaniami praktycznymi oraz struktura egzaminu. Zarówno w internecie jak i niektórych podręcznikach pojawiają się sprzeczne ze sobą informacje odnośnie tego czego możemy się spodziewać podczas egzaminu. Bardzo zależy nam na zdaniu egzaminów przez uczestników szkolenia dlatego też przed egzaminem staramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości pojawiające się podczas szkolenia. Przekazujemy także wskazówki do prawidłowego przygotowania się do egzaminu ISTQB Test Analyst oraz na co należy bądź nie należy zwracać uwagi.

Szkolenie ISTQB Test Analyst składa się z następujących bloków tematycznych:
1. Testing Process
2. Test Management - Responsibilities for the Test Analyst
3. Test Techniques
4. Testing Software Quality Characteristics
5. Reviews
6. Defect Management
7. Test Tools

Czas trwania szkolenia: 4 dni
Cena: 3800 PLN + 23% VAT/os.

Szkolenie ISTQB Test Analyst jest zakończone egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera 60 pytań z progiem zdawalności 65%. Czas trwania egzaminu to 180 min. Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim natomiast egzamin przeprowadzany jest w języku polskim lub angielskim.