ISTQB®

Czym jest ISTQB®?

4.8 (95 ocen) , ostatnia aktualizacja 1.10.2021 r.

ISTQB® to inaczej Międzynarodowa Rada ds. Testowania Oprogramowania (ISTQB®) – jest to tablica certyfikacji do testowania oprogramowania, która działa na arenie międzynarodowej [źródło: istqb.org]. ISTQB®, założona w Edynburgu w listopadzie 2002 Jest stowarzyszeniem non-profit zarejestrowanym legalnie w Belgii. ISTQB® Certyfikowany Tester to ustandaryzowana kwalifikacja dla testerów oprogramowania. Certyfikacja jest oferowana przez ISTQB®. Kwalifikacje oparte są na programie nauczania, istnieje hierarchia kwalifikacji i wytycznych dotyczących akredytacji i egzaminów. ISTQB® wydało ponad 673 000 certyfikatów; ISTQB® składa się z 63 zarządów członków na całym świecie reprezentujących 100 krajów według stanu na październik 2019. [źródło: wikipedia]

ISTQB®

Jak ISTQB® zmieniło się w czasie?

Początki ISTQB® sięgają końca lat dziewięćdziesiątych i początki funkcjonowania organizacji odbiegają od tego jak ona wygląda na dzień dzisiejszy.
1998 - ISEB (Information Systems Examinations Board, część Brytyjskiego Towarzystwa Informatycznego) opracowuje Syllabus Certyfikowanego Testera. Pierwsi Testerzy Oprogramowania są certyfikowani w 1998 roku.
2002 - ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) jest założony przez 8 rad członkowskich: Austria, Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Holandia i Wielka Brytania.
2003 - Sylabus dla "Poziomu zaawansowanego" jest zakończony.
2004 - Pierwsze egzaminy na "ISTQB® Certified-Tester Advanced Level".
2006 - Liczba członków zarządów stale rośnie.
2007 - Fundacja i Zaawansowane Programy Syllabi zostają ulepszone.
2009 - Liczba rad członkowskich pnie się dalej, a liczba certyfikatów sięga 100 000.
2010 - BCS wycofuje program ISEB Test Practitioner na rzecz ISTQB® Certified Tester Advanced Level. Zostaje wydany pierwszy program "Expert Level".
2011 - Ponad 200.000 certyfikatów wydanych na całym świecie. Wydanie dodatkowego sylabusa na poziomie eksperckim.
2012 - Nowa wersja programu "Advanced Level sylabus" i "Glossary Testing of Terms"; aktywacja "ISTQB® Partner Program"; aktywacja "ISTQB® Conference Network" i aktywacja aplikacji ISTQB® Recognized Mobile"; pierwsze wydanie "ISTQB® International Software Testing Excellence Award".
2013 - ISTQB® osiąga 300.000 certyfikatów na całym świecie
2014 - Dostępny jest materiał Agile Tester Foundation Extension;
2015 - ISTQB® osiąga 400.000 certyfikatów na całym świecie. Model Based Tester (MBT) sylabus został udostępniony do użytku publicznego. ISTQB® wprowadza na rynek nowe portfolio produktów, z Agile i „Specialist streams” oprócz historycznego Core.
[źródło: https://www.istqb.org/about-us/history.html]
2018 – Zakończono prace nad nową wersją ISTQB® 2018 sylabus poziomu podstawowego.

Poziomy certyfikacji

Opis poziomów znajduje się w poszczególnych zakładkach:
Rdzeń (Core)
Agile
Specjalistyczny

Moduły te odpowiadają „historycznym” certyfikacjom ISTQB®, a zatem omawiają tematykę testowania oprogramowania w szeroki sposób. Są ważne dla dowolnej technologii, metodologii albo domeny aplikacji. Pozwalają na dobre zrozumienie idei testowania oprogramowania.

Ten moduł dotyczy praktyk testowania zgodnej ze zwinnym podejściem.

Te moduły są stosunkowo nowe w portfolio produktów ISTQB® i odnoszą się do konkretnych tematów w pionie:
Mogą dotyczyć określonych cech jakościowych: (np. użyteczności czyli ISTQB® Usability Testing, bezpieczeństwa czyli ISTQB® Security Tester, wydajności czyli ISTQB® Performance Testing itp.)
Mogą zajmować się technologiami obejmującymi określone podejścia testowe (np. testy oparte na modelu czyli ISTQB® Model-Based Tester; testy mobilne czyli ISTQB® Mobile Application Testing itp.)
Mogą być również powiązane z konkretnymi czynnościami testowymi (np. automatyzacja testów czyli ISTQB® Test Automation Engineer albo też ISTQB® Gambling Industry Tester itp.)

[źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Rada_ds._Testowania_Oprogramowania]

Szkolenia ISTQB® dostępne w QA Szkolenia

ISTQB® Certified Tester Foundation Level – ISTQB® Poziom podstawowy
Agile Tester - Tester Zwinny
ISTQB® Advanced Test Analyst – ISTQB® Analityk Testów
ISTQB® Advanced Technical Test Analyst – ISTQB® Techniczny Analityk Testów
ISTQB® Advanced Test Manager - Kierownik Testów
Test Automation Engineer - Inżynier Testów Automatycznych

Egzaminy ISTQB® dostępne w QA Szkolenia

ISTQB® Certified Tester Foundation Level – ISTQB® Poziom podstawowy
ISTQB® Agile Tester Foundation Level Extension - Tester Zwinny
ISTQB® Advanced Test Analyst – ISTQB® Analityk Testów
ISTQB® Advanced Technical Test Analyst – ISTQB® Techniczny Analityk Testów
ISTQB® Advanced Test Manager - Kierownik Testów
ISTQB® Test Automation Engineer - Inżynier Testów Automatycznych
ISTQB® Security Tester
ISTQB® Model-Based Tester
ISTQB® Usability Testing
ISTQB® Automotive Software Tester
ISTQB® Gambling Industry Tester
ISTQB® Mobile Application Testing
ISTQB® Performance Testing
ISTQB® Acceptance Testing

Autor: Paweł Kwasik

Jeśli myślisz, że cena konkurencji jest niższa to skontaktuj się z nami
+48 514347464 albo pod adresem email istqb@qa-szkolenia.pl

NAJBLIŻSZY TERMIN