Nowy sylabus ISTQB 2018. Co nowego?

4.5 (142 ocen)


W minionym roku w oparciu o doświadczenia specjalistów i przede wszystkim praktyków testowania oprogramowania ISTQB zaktualizował sylabusa poziomu podstawowego do nowej wersji. W drugiej połowie 2018 roku pojawił się nowy sylabus ISTQB w wersji angielskiej a od końca kwietnia pojawiła się polska wersja językowa na stronie SJSI. Od stycznia możliwe jest już zdawanie egzaminów ISTQB Poziom Podstawowy po angielsku, od maja ruszają szkolenia wg nowej wersji sylabusa ISTQB, a od 17 czerwca egzaminy będą się odbywały jedynie wg nowej wersji sylabusa ISTQB.

Powody wprowadzenia nowego sylabusa

Obowiązujący sylabus ISTQB był z 2011 roku i nie odpowiadał już stanowi współczesnego testowania. Ponadto przewiduje się cykliczne uaktualnienia sylabusa ISTQB co ok. 5 lat. Nowa wersja sylabusa ISTQB uwzględnia współczesne techniki wytwarzania oprogramowania jak np. agile, devops, CI i CD. Dodatkowo pojawia się tam kilka słów o IoT. To co przemawiało za zmianami to większe skupienie na praktycznym zastosowaniu teorii. W nowych materiałach szkoleniowych wyeliminowane zostaną nierealistyczne przykłady i przewiduje się sporo przykładów z życia wziętych.

Nowy sylabus ISTQB

Zasadnicze zmiany w nowym sylabusie w porównaniu do sylabusa ISTQB z 2011 roku

Nowy sylabus 2018 to nadal 6 takich samych rozdziałów (nieznaczne zmiany w tytułach), ale każdy cel nauczania odpowiada jednej sekcji nowego sylabusa ISTQB. Jest to zdecydowanie bardziej uporządkowane oraz ma znacznie przejrzystą i logiczną strukturę. Niemniej zmiany są dość spore. Ocenia się, że około 50% materiału uległo modyfikacji. Materiał jest znacznie bardziej rozbudowany pod kątem technik statycznych (przeglądy), ale z kolei usunięto rozdział o analizie statycznej jako części mniej praktycznej z punktu widzenia testera. Przywiązuje się większą uwagę do technik czarnoskrzynkowych i opartych na doświadczeniu. Techniki białoskrzynkowe są omawiane bardziej realistycznie. Są znacznie mniej używane niż techniki czarnoskrzynkowe i tym samym zostały uproszczone. Wiele osób ucieszy fakt, że na poziomie podstawowym nie wymaga się już rozrysowywania instrukcji i decyzji. Ze zmian drugoplanowych, materiał dostosowano do bieżących standardów, ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing Standard zamiast IEEE 829, ISO/IEC 25010 – Quality Model zamiast ISO 9126 i ISO/IEC 20246 – Work Product Reviews zamiast IEEE 1028.

Przykładowe egzaminy wg nowego sylabusa

Często można było się spotkać z opiniami, że mało jest dostępnych przykładowych testów, a pytania, które pojawiają się w internecie są bardzo często niskiej jakości i stworzone niezgodne z obowiązującymi zasadami. Dlatego też docelowo planuje się trzy przykładowe egzaminy na stronie ISTQB.

Czas trwania kursu

Według informacji zawartych w nowym sylabusie ISTQB 2018 wynika, że na naukę należy przeznaczyć 16 godzin 45 minut. To nadal 3 dni szkolenia. Rozdział pierwszy zawiera więcej czasu na omówienie procesu testowego, a ponadto dotychczasowa sekcja 4.1 czyli proces rozwoju testów przeniesiono do pierwszego rozdziału. Rozdział drugi został istotnie uaktualniony, ale główne idee pozostają bez zmian. Rozdział trzeci kładzie większy nacisk na przeglądy - brak części o analizie statycznej (wspieranej narzędziami), a proces przeglądu jest tu mniej sformalizowany. Rozdział czwarty zajmuje generalnie więcej czasu ze względu na większy nacisk na techniki testowania. Pojawiają się ćwiczenia związane z maskowaniem awarii, minimalizacją tablic decyzyjnych, przejściem między stanami z wykorzystaniem warunków dozoru (guard condition). Rozdział piąty został nieznacznie zmieniony, ale generalnie zawiera sporo materiału, który jest łatwiejszy do przyswojenia. Rozdział szósty pozostaje bez zmian.

Zmiana słownictwa w nowym sylabusie

Zmiana terminologii używanej w nowym sylabusie ISTQB jest podyktowana wprowadzeniem nowej wersji słownika. W miejsce technik projektowania testów pojawiają się techniki testowania. Definitywnie zlikwidowano pojęcie testów regresywnych/regresyjnych. Pozostały tylko testy regresji. Oprogramowanie commercial off-the-shelf (COTS) to oprogramowanie do powszechnej sprzedaży, a nie oprogramowanie z półki, a np. epic to opowieść.

Autor: Paweł Kwasik