ISTQB Technical Test Analyst

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB Technical Test Analyst. Wymogiem formalnym do przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ISTQB Foundation Level. Oczywiście możliwy jest udział w szkoleniu bez certyfikacji - w takim przypadku uczestnicy nie muszą posiadać certyfikatu z poziomu podstawowego.

W trakcie zajęć dowiesz się jak analizować wymagania techniczne, jak projektować i wykonywać testy niskopoziomowe, jak oceniać techniczne parametry systemu jak np. bezpieczeństwo i wydajność, zdobędziesz umiejętności przydatne podczas analizy ryzyka produktowego.

Podczas szkolenia omawiana jest teoria z sylabusa ISTQB Technical Test Analyst wraz z zadaniami praktycznymi oraz struktura egzaminu. Zarówno w internecie jak i niektórych podręcznikach pojawiają się sprzeczne ze sobą informacje odnośnie tego czego możemy się spodziewać podczas egzaminu. Bardzo zależy nam na zdaniu egzaminów przez uczestników szkolenia dlatego też przed egzaminem staramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości pojawiające się podczas szkolenia ISTQB Technical Test Analyst. Przekazujemy także wskazówki do prawidłowego przygotowania się do egzaminu oraz na co należy bądź nie należy zwracać uwagi.

Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:
1. The Technical Test Analyst's Tasks in Risk-Based Testing
2. Structure-Based Testing
3. Analytical Techniques
4. Quality Characteristics for Technical Testing
5. Reviews
6. Test Tools and Automation

Czas trwania szkolenia: 3 dni
Cena: 3300 PLN + 23% VAT/os.

Szkolenie ISTQB Technical Test Analyst jest zakończone egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera 45 pytań z progiem zdawalności 65%. Czas trwania egzaminu to 120 min. Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim natomiast egzamin przeprowadzany jest w języku polskim lub angielskim.