4.9 (19 ocen) , ostatnia aktualizacja 10.07.2020 r.


Zgodnie ze słownikiem terminów testowych ISTQB®, testowanie eksploracyjne to podejście do testowania, w którym testerzy dynamicznie projektują i przeprowadzają testy na podstawie swojej wiedzy, badania elementu testowego i wyników z poprzednich testów.

Testowanie eksploracyjne jest czasami przeprowadzane w formie tzw. testowania w sesjach, na potrzeby ustrukturyzowania aktywności. W testowaniu w sesjach, testowanie eksploracyjne odbywa się w ściśle określonym przedziale czasu, a tester może udokumentować wykonane kroki i uzyskane informacje w arkuszu sesji testowej (źródło: sylabus ISTQB®).

Jako akredytowany dostawca szkoleń ISTQB® oferujemy kursy zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zapraszamy do współpracy oraz powodzenia na egzaminie!