4.5 (39 ocen) , ostatnia aktualizacja 4.06.2020 r.


Egzamin ISTQB® to 40 pytań, gdzie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Żeby zdać egzamin należy uzyskać 26 punktów, czyli 65% poprawnych odpowiedzi. Nie ma punktów ujemnych. Egzamin ISTQB® poziom podstawowy trwa 60 minut, a w przypadku, gdy piszemy go w języku obcym to trwa 75 minut. Do egzaminu można podejść za pośrednictwem naszego centrum egzaminacyjnego. Organizujemy egzaminy na terenie całego kraju. Jeśli jesteś zainteresowany to zgłoś się jeszcze dzisiaj. Egzaminy są pisane w formie elektronicznej lub pisemnej. Dla egzaminów pisemnych wymagana jest ilość minimum 6 uczestników, z kolei dla egzaminów elektronicznych takiego wymagania nie ma. Należy wspomnieć, że nie ma żadnych wymagań, żeby móc podejść do egzaminu ISTQB® poziom podstawowy – można go zdawać w języku polskim, angielskim i po niemiecku. Nie ma także żadnego wymagania, że należy ukończyć kurs przed przystąpieniem do egzaminu. Za każde podejście do egzaminu jest pobierana opłata zgodna z ceną egzaminu. Pomimo, że dostępne są 3 przykładowe zestawy pytań to nie powtórzą się na egzaminie. Baza pytań na egzaminie jest generowana z puli pytań o porównywalnym poziomie trudności. Podczas egzaminu nie można korzystać z dodatkowych pomocy naukowych – jedynie, gdy piszemy egzamin w języku obcym można mieć ze sobą słownik.

Rodzaje egzaminów ISTQB®

Poza egzaminem ISTQB® Certified Tester Foundation Level możliwe jest zdawanie także innych egzaminów ze ścieżki certyfikacyjnej ISTQB®:
ISTQB® Test Manager
ISTQB® Test Analyst
ISTQB® Technical Test Analyst
ISTQB® Test Automation Engineer
ISTQB® Security Tester
ISTQB® Model-Based Tester
ISTQB® Automotive Software Tester
ISTQB® Usability Testing
ISTQB® Performance Tester
ISTQB® Acceptance Testing
ISTQB® Mobile App Testing

Każdy z wymienionych egzaminów składa się z innej ilości pytań i innym czasem trwania. Więcej informacji na temat egzaminów ISTQB® Advanced znajdziesz w części poświęconej tamacie egzaminom ISTQB®.

Ważność certyfikatu ISTQB®

Pomyślne zdanie egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu ISTQB® który zostanie wystawiony w okresie do 8 tygodni po egzaminie. Certyfikat ISTQB® jest wystawiany w języku angielskim niezależnie od tego w jakim języku zdajemy. Każdy z uczestników otrzymuje go w formie papierowej. Taki certyfikat nie ma terminu ważności.

ISTQB® foundation

Pamiętaj, że istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w waszej siedzibie. W takim przypadku należy zapewnić odpowiednie warunki egzaminacyjne m.in. indywidualne stanowiska do pisania egzaminu tak żeby uniemożliwić komunikację pomiędzy uczestnikami, łącze internetowe (minimum 512 kB).

Jako akredytowany dostawca szkoleń ISTQB® oferujemy kursy zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zapraszamy do współpracy oraz powodzenia na egzaminie!

Autor: Paweł Kwasik