Dlaczego wykonuje się testowanie akceptacyjne oprogramowania?

4.8 (26 ocen) , ostatnia aktualizacja 1.06.2020 r.


Testowanie akceptacyjne wykonuje się głównie w celu zbudowania zaufania do oprogramowania. To jest moment, kiedy sprawdzamy kompletność systemu i jego prawidłowe działanie. Podczas testów akceptacyjnych nie skupiamy się głównie na wykryciu awarii, ale na ostatecznym sprawdzeniu czy system spełnia oczekiwania klienta. W tym celu wykorzystuje się zarówno wymagania użytkowników, wymagania biznesowe, różnego rodzaju normy i standardy. Bardzo wygodne jest wykonywanie testów akceptacyjnych na podstawie przypadków użycia lub choćby podręcznika użytkownika (user manual). Takie testowanie można określić jako sprawdzenie zachowania i możliwości całego systemu bądź produktu przed oddaniem go do powszechnego użytkowania.

Podział testów akceptacyjnych

Testowanie akceptacyjne powinny być przeprowadzane w środowisku przedprodukcyjnym (ewentualnie produkcyjnym) przez zespół pracowników odbiorcy oraz twórcy systemu. Dlatego też wyróżniamy następujący podział testów akceptacyjnych ze względu na charakter akceptacji:

Akceptacja użytkownika – akceptacja systemu przez użytkowników końcowych
Akceptacja zgodności operacyjnej – akceptacja systemu przez administratorów (np. praca z kopią zapasową, uruchamianie systemu po awarii, zarządzanie użytkownikami)
Akceptacja zgodności z kontraktem – akceptacja spełnienia kryteriów określonych w kontrakcie
Akceptacja zgodności legislacyjnej – akceptacja oprogramowania pod kątem przepisów prawnych danego obszaru biznesowego

Testowanie akceptacyjne

Wyróżniamy także podział testów akceptacyjnych na alfa i beta. Testy alfa są wykonywane u producenta oprogramowania, jednak testerami nie jest zespół projektowy. Testy beta są wykonywane przez klienta lub użytkowników końcowych w jego lokalizacji.

Czy tester manualny uczestniczy w testach akceptacyjnych?

Tester manualny nie jest czynnym uczestnikiem testów akceptacyjnych, jednak tester manualny często uczestniczy w ostatecznej akceptacji produktu jako wsparcie klienta przy sprawdzaniu kompletności rozwiązania. Warto pamiętać, że to klient, czyli np. użytkownik końcowy, ekspert merytoryczny albo przyszły administrator systemu są osobami które biorą czynny udział w testach akceptacyjnych. To jaką formę przyjmują testowanie akceptacyjne w pełni zależy od firmy (organizacji) która będzie odbiorcą danego produktu. Właśnie w tym celu przygotowywane są plany testów akceptacyjnych tak żeby obie strony mogły odebrać produkt według określonych kryteriów.

Autor: Paweł Kwasik